Αρχείο

Posts Tagged ‘Αθεόφοβοας’

Η Εισαγωγή από το Βιβλίο «Έχω Δίκιο-Αδικούμαι»

«Πάτερ μου, ἐγώ πιστεύω στό Θεό», ἔλεγε ἕνας πλούσιος σέ ἕναν παπᾶ, πού πλούτισε (ὁ πλούσιος) μέ ἀδικίες! «Μπορεῖ νά πιστεύεις στό Θεό, ἀλλά εἶσαι μακρυά ἀπό τό Θεό, καί ἄρα δέν Τόν βλέπεις!», τοῦ ἀπάντησε ὁ παπᾶς. Καί ὁ παπᾶς γιά νά τοῦ γίνει ἀκόμα πιό πειστικός, τοῦ εἶπε: «Γράψε τή λέξη «Θεός» σέ ἕνα χαρτί». Τό ἔκανε. «Βάλτε τώρα πάνω στή λέξη Θεός, ἕνα νόμισμα τῶν δύο εὐρώ». Τό ἔβαλε. «Τί βλέπεις τώρα; Τή λέξη Θεός, ἤ τά δύο εὐρώ;». «Τά δύο εὐρώ!». «Αὐτό γίνεται καί μέ σένα! Ἡ μανία πού ἔχεις γιά τό χρῆμα, σέ κάνει νά μήν βλέπεις τό Θεό, νά μήν βιώνεις στήν ψυχή σου τή γλυκειά Του Παρουσία, ὁπότε ζεῖς χωρίς Ἐλπίδα, χωρίς Φῶς!«Ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακε τόν Θεόν» (Γ΄ Ἰω. Α,11). (Μπορεῖ βέβαια νά ὁμιλεῖ γιά Θεό, ἀλλά ὄχι ἐκ πεῖρας, ἀλλά σάν τόν παπαγάλο…!). «Ἀπό τήν πράξη τοῦ κακοῦ στήν ψυχή, (λέει ὁ ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς) (+1979), σηκώνεται κάποια μαύρη ὁμίχλη, πού ἐπισκιάζει τόν Θεό ἀπό τήν πνευματική ὅραση, ὥστε ὁ ἄνθρωπος δέν βλέπει τόν Θεό, οὔτε στόν ἑαυτό του οὔτε ἐπάνω ἀπό τόν κόσμο!Ἡ πράξη τοῦ κακοῦ τυφλώνει τόν ἄνθρωπο ὥστε δέν βλέπει τόν Θεό καί συχνά ἰσχυρίζεται πώς δέν ὑπάρχει Θεός. Οἱ κακοί ἄνθρωποι εἶναι κατά κανόνα ἄθεοι, δημόσια ἤ μυστικά! (Ἑρμηνεία τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐν πλῷ, σελ. 171-172).

Καί τό ἕνα κακό φέρνει ἄλλο κακό: «Χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται». Ζώντας ὁ ἄδικος μέσα σέ ἕνα τέτοιο κλῖμα ἀθεοφοβίας, ἔχει ὅλη τήν «εὐχέρεια» γιά τήν διάπραξη πάσης παρανομίας, ἀρκεῖ νά εὐοδωθοῦν τά δόλια σχέδιά του! «Νά φοβᾶσαι τό ἄνθρωπο πού δέν φοβᾶται τόν Θεό». Θά τό δοῦμε.

 

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: